Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument.
Voorwaarde is wel, dat het artikel en het etiket niet beschadigd zijn en dat het nog in de
originele verpakking zit, een eventuele verzegeling van de fles mag niet verbroken zijn.
Na acceptatie ontvangt de consument de waarde van de retour gezonden flessen uiterlijk
binnen 7 dagen op uw bankrekening.
 
Verplichtingen van de consument
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de
bedenktermijn aan Wijnliefhebber.nu.
 
Verplichting van de ondernemer
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de
ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending
of herroeping, terugbetalen. De ondernemer kan het herroepingsrecht op een aantal punten
uitsluiten als dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst
heeft vermeld
 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein